Eğitim Amacı;

Proje teknisyeni / proje mühendislerinin, sorumlu olduğu makinelerin hidrolik sistemleri özelinde uzmanlık seviyesine ulaşmasını sağlamaktır.

 

Hazırlık;

 • Eğitime konu olan makineler ile ilgili online ya da mümkünse yüz yüze bir toplantı yapılacaktır.
 • Üretimi yapılan makinelerin hidrolik sistemlerine ait devre şemaları
 • HidroAkademi’ye eğitim tarihinden 30 gün önce gönderilecektir.
 • Hidrolik devre şemaları simülasyonu yapılacak programda çizilecektir.
 • Devrede kullanılan komponentler ile ilgili eğitim sunumları hazırlanacaktır.
 • Üretilen makineye ait devre şemalarının hangi kriter ve hesaplamalar ışığında çizildiği kavranacaktır.

 

İçerik;

 • Makinelerinizde kullanılan hidrolik komponentlerin çalışma prensipleri 2D ve 3D simülasyon videoları ile tekrar incelenir.
 • Simülasyon programında çizilen devre şemaları çalıştırılarak, hidrolik sistemin çalışma mantığı kavranır.
 • İlgili makinelere ait hidrolik devre hangi kriterlere göre çizileceği, komponent seçimleri neye göre yapılacağı örnekler ile anlatılır.
 • Yağ tankı ve tesisat seçimi, komponentlerin montaj yerleri neye göre belirleneceği incelenir.
 • Program üzerinden, yaşanan ve yaşanması muhtemel arızalar yaratılır ve önleyici faaliyetler bulunur.
 • Makine üzerinde devreler tekrar analiz edilir. İyileştirme önerileri incelenir ve raporlanır.

 

Önerilen katılımcı seviyesi;

Hidrolik konusunda ön bilgi sahibi ya da temel hidrolik eğitimini almış bireylerin katılımı uygundur.

 

Hedef Katılımcılar

Tasarımcılar, proje ve üretim mühendisleri ile hidrolik teknolojisiyle ilgili çalışan diğer kişiler.

 

Verilen Eğitim Malzemeleri;

 • Not tutmak için gereken kırtasiye malzemeleri
 • Eğitim sunumlarının renkli çıktıları
 • Eğitim sertifikası

 

Kullanılan Eğitim Malzemeleri;

 • Renkli sunumlar
 • Hidrolik devre simülasyonları
 • Kesiti alınmış parça numuneleri
 • Parça numuneleri
 • Video ve animasyonlar

 

Eğitim süresi: 2 Gün

Slider38
Slider38
Slider38
Slider38