Eğitim Amacı;

Bakım teknisyeni ve bakım mühendislerinin, sorumlu olduğu makinelerin hidrolik sistemleri özelinde uzmanlık seviyesine ulaşmasını sağlamaktır.

 

Hazırlık;

 • Eğitime konu olan makineler ve genelde yaşanan arızalar ile ilgili online ya da mümkünse yüz yüze bir toplantı yapılır.
 • Eğitime konu olan makinelerin hidrolik sistemlerine ait devre şemaları
 • HidroAkademi’ye eğitim tarihinden 30 gün önce gönderilmesi talep edilir.
 • Hidrolik devre şemaları simülasyonu yapılacak programda çizilir.
 • Devrede kullanılan komponentler ile ilgili eğitim sunumları hazırlanır.

 

İçerik;

 • Hidrolik sistemlerde kestirimci bakım uygulamaları incelenir.
 • Hidrolik sistemlerde arıza bulma teknikleri örnekler ile anlatılır.
 • Makinelerinizde kullanılan hidrolik komponentlerin çalışma prensipleri 2D ve 3D simülasyon videoları ile tekrar incelenir.
 • Simülasyon programında çizilen devre şemaları çalıştırılarak, makinelerin çalışma mantığı kavranır.
 • Program üzerinden, yaşanan ve yaşanması muhtemel arızalar yaratılır ve bulunur.
 • Arızalar için önleyici faaliyetler tespit edilir, raporlanır.
 • Makine üzerinde devreler tekrar analiz edilir. Soru ve görüşler ile program tamamlanır.

 

Önerilen katılımcı seviyesi;

Hidrolik konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi ya da eğitimlerini tamamlamış bireylerin katılımı uygundur.

 

Hedef Katılımcılar

Bakım mühendisleri, bakım teknisyenleri ve operatörler

 

Verilen Eğitim Malzemeleri;

 • Not tutmak için gereken kırtasiye malzemeleri
 • Eğitim sunumlarının renkli çıktıları
 • Eğitim sertifikası

 

Kullanılan Eğitim Malzemeleri;

 • Renkli sunumlar
 • Hidrolik devre simülasyonları
 • Kesiti alınmış parça numuneleri
 • Parça numuneleri
 • Video ve animasyonlar

 

Eğitim süresi: 2 Gün

Slider37
Slider37
Slider37
Slider37